ฉลุลาย เชิงชาย กาแล หน้าจั่วไม้สัก

 รวย jpeg

WF-001 กาแลไม้สัก (ขนาด 6 นิ้ว x 70 ซม.=350.-บาท), (ขนาด 6 นิ้ว x 90 ซม.=450.-บาท)

WF-001 กาแลไม้สัก (ขนาด 6 นิ้ว x 70 ซม.=350.-บาท), (ขนาด 6 นิ้ว x 90 ซม.=450.-บาท)

WF-002 หน้าจั่ว 1,200.-บาท

WF-002 หน้าจั่ว กว้าง 40 x60 ซม. ราคา 1,200.-บาท

WF-003 (ขนาด 5 นิ้ว x 30 ซม. ราคา 35.-บาท), (ขนาด 6 นิ้ว x 30 ซม. ราคา 45.-บาท)

WF-003 (ขนาด 5 นิ้ว x 30 ซม. ราคา 35.-บาท), (ขนาด 6 นิ้ว x 30 ซม. ราคา 45.-บาท)

WF-004 (ขนาด 40x100 ซม.=650.-บาท)

WF-004 (ขนาด 40×100 ซม.=1,200.-บาท)

WF-005 (5"x80 cm=100.-บาท), (6"x80 cm=120.-บาท)

WF-005 (5″x80 cm=100.-บาท), (6″x80 cm=120.-บาท)

WF-006 (5"x80 cm=100.-บาท),(6"x80 cm=120.-บาท)

WF-006 (5″x80 cm=100.-บาท),(6″x80 cm=120.-บาท)

 

WF-007

WF-007 (5″x80cm=100.-บาท) , (6″x80cm=120.-บาท)

WF-008 (5"x80cm=100.-บาท, 6"x80cm=120.-บาท)

WF-008 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-009 (6"x80=100.-บาท ,8"x80=120.-บาท)

WF-009 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-010 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-010 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF=011 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF=011 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

(5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-012 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-013 5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-013 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-014 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-014 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-015 (5″x80 cm=100.-บาท),(6″x80 cm=120.-บาท)

WF-015  (5″x80cm=100.-บาท),(6″x80 cm=120.-บาท)

WF-016 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-016 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-017 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-017 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-018 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-018 (5″x80cm=100.-บาท, 6″x80cm=120.-บาท)

WF-019 (120.-บาท 6"x100 cm.), (110.-บาท 5"x100 cm.)

WF-019 (120.-บาท 6″x100 cm.), (110.-บาท 5″x100 cm.)

ติดต่อสอบถาม : 0982836585 // Email : woodferniture@hotmail.com // Line0982836585