ตู้โชว์ไม้สัก

 รวย jpeg

SC-001 ขนาด 50x200x200 ซม. 

SC-002 ขนาด 50x200x200 ซม.

SC-003 ขนาด 50x200x190 ซม. 

SC-004 ขนาด 50x200x200 ซม. 

SC-005 ขนาด 50x200x200 ซม.

SC-006 ขนาด 50x200x190 ซม. 

SC-007 (26,000.- บาท) 50x150x200

SC-007 ขนาด 50x150x200 ซม. 

ติดต่อสอบถาม: 0982836585  / / Line0982836585

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมค่าขนส่งครับและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาไม้ในปัจจุบันครับกรุณาสอบถามครับ