SL-026 ชุดรับแขก

ม้านั่งยาวขนาด ก.65xย.135×85 cm.  ม้านั่งสั้น ก.65xย.70xส.85  โต๊ะกลาง ก. 50xย.60xส.50 cm.
ราคา 9,500.-บาท (ราคาไม่รวมส่ง)

SL-026-1
 SL-026-2
 SL-026-3
 SL-026-4
ติดต่อสอบถาม : 0982836585 /// Line0982836585


หมายเหตุ :
ราคายังไม่รวมค่าขนส่งครับ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาไม้ในปัจจุบันครับ กรุณาสอบถามครับ