ชุดรับแขกไม้สัก

 รวย jpeg

SL-001 (13,000.-บาท)เก้าอี้ 50x50x78, โต๊ะกลาง 70x70x47

SL-002 (13,500.-บาท) เก้าอี้ 50x50x78, โต๊ะกลาง 70x70x47

ชุดรับแขกไม้สัก

SL-003 (13,000.-บาท)

SL-004 (21,500.-บาท)

SL-005 (13,000.-บาท)

SL-006 (9,500.-บาท)

SL-007 (10,500.-บาท)

SL-008 (13,500.-บาท)

out of service

SL-010 (13,500.-บาท)

SL-010 (9,800.-บาท)

SL-011 (42,000.-บาท) 8 ชิ้น

SL-011 (42,000.-บาท) 8 ชิ้น

SL-012

SL-012 (22,500.-บาท)

SL-013 (21,000.-บาท)

SL-013 (21,000.-บาท)

SL-014 (39,000.-บาท)

SL-014 (39,000.-บาท)

SL-015 (39,500.-บาท)

SL-015 (39,500.-บาท)

SL-016 (39,500.-บาท)

SL-016 (39,500.-บาท)

SL-017 (39,500.-บาท)

SL-017 (39,500.-บาท)

SL-018 (39,500.-บาท)

SL-018 (39,500.-บาท)

SL-019 (28,000.-บาท)

SL-019 (28,000.-บาท)

SL-020 (32,000.-บาท)

SL-020 (32,000.-บาท)

SL-021 (26,000.-บาท)

SL-021 (28,000.-บาท)

SL-022 (32,500.-บาท)

SL-022 (32,500.-บาท)

SL-023 (65,500.-บาท) หนา 3 นิ้ว

SL-023 (65,500.-บาท) หนา 3 นิ้ว

ติดต่อสอบถาม : 0982836585 // Email : woodferniture@hotmail.com // Line0982836585


หมายเหตุ :
ราคายังไม่รวมค่าขนส่งครับ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาไม้ในปัจจุบันครับ กรุณาสอบถามครับ