ชุดโต๊ะอาหารไม้สัก

 รวย jpeg

DS-001  ขนาด 90x120x80 ซม.  

DS-002  ขนาด 90x120x80 ซม.  

DS-003  ขนาด 90x150x80 ซม.  

DS-004  ขนาด 90x120x80 ซม. 

DS-005 โต๊ะ ขนาด 90x200x80 ซม.  , โต๊ะ ขนาด 90x150x80 ซม.  

DS-006 (14,000.-บาท) 100x200x80

DS-006  โต๊ะ ขนาด 100x200x80 ซม.  โต๊ะ ขนาด 90x150x80 ซม.  

ชุดโต๊ะอาหารไม้สัก

DS-007 โต๊ะ ขนาด 90x200x80 ซม.   โต๊ะ ขนาด 90x150x80 ซม. 

DS-008

DS-008 โต๊ะ ขนาด 90x200x80 ซม.   โต๊ะ ขนาด 90x150x-80 ซม.  

DS-009  โต๊ะมีที่หมุน ขนาด 120 ซม.  

DS-010  ขนาด 60x60x75 ซม.  

DS-011

DS-011

DS-012  ขนาด 130×80 ซม.  

DS-013 โต๊ะ ขนาด 80x80x80 ซม.  

DS-014 โต๊ะ ขนาด 90x200x80 ซม.  โต๊ะ ขนาด 90x150x80 ซม.  

DS-015  โต๊ะ ขนาด 120 ซม.  

DS-016  ขนาด 90x200x80 ซม.  

DS-017  ขนาด 90x200x80 ซม. 

DS-018

DS-018

DS-019  โต๊ะ ขนาด 90x200x80 ซม.    โต๊ะ ขนาด 80x120x80 ซม.  

DS-020 โต๊ะ ขนาด 90x200x80 ซม.    โต๊ะ ขนาด 90x120x80 ซม.  

DS-021  ขนาด 90x120x80 ซม. 

DS-022

DS-022   พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว  

DS-023 (โต๊ะ 80x120x80=7,000.-บาท) เก้าอี้ตัวละ 800.-บาท

DS-023  โต๊ะ ขนาด 80x120x80 ซม.  

 DS-024 (7,500.-บาท) พับได้
DS-024   พับได้   

DS-025 (150) 24,000.-บาท เก้าอี้ตัวละ 2,800 บาท

DS-025 (150)  

DS-026 (โต๊ะ 90x150x80=8,500.-บาท) (เก้าอี้ 45x150x40=6,000.-บาท)

DS-026  โต๊ะ ขนาด 90x150x80 ซม.   เก้าอี้ ขนาด 45x150x40 ซม.  

ชุดโต๊ะอาหารไม้สัก

DS-027 

DS-028

DS-028  

DS-029

DS-029  

DS-030

DS-030   

DS-031

DS-031  

DS-032

DS-032  

DS-033

DS-033  

DS-034

DS-034  

DS-035

DS-035 

DS-036

DS-036 

DS-037

DS-037

DS-038

DS-038  

DS-039

DS-039  

ติดต่อสอบถาม : 0982836585 / / Line :0982836585


หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมค่าขนส่งครับ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาไม้ในปัจจุบันครับ กรุณาสอบถามครับ