ตู้เคาร์เตอร์ไม้สัก ชุดครัวไม้สัก ตู้เก็บรองเท้า

 รวย jpeg

CT-001 (19,000.-บาท) 50x200x90

CT-002 (19,000.-บาท) 50x200x90

CT-003 (10,500.-บาท) (50x120x90)

CT-004 (11,000.-บาท) 50x150x90

CT-005 (6,500.-บาท) 45x120x90

CT-006 (14,000.-บาท)

CT-007 (11,000.-บาท) 50x150x90

CT-008 (13,500.-บาท) 50x150x90

CT-008 (14,500.-บาท) 50x150x90

CT-009 (7,500.-บาท) 30x60x120

CT-009 (7,500.-บาท) 30x60x120

CT-010 (6,200.-บาท) 46x55x106

CT-011 (4,500.-บาท) 45x80x90

CT-012 (6,500.-บาท) สูง 120 ซม.

CT-013 (ชั้นล่าง 18,000.-บาท ขนาด 50x200x90) (ชั้นบน 12,000.-บาท ขนาด 50x200x80)

CT-014 (12,500.-บาท) 50x200x80

CT-015 (8,000.-บาท) 100×80

CT-016 (12,000.-บาท) 40x195x50 ตู้เก็บรองเท้า

CT-016 (12,000.-บาท) 35x200x50 ตู้เก็บรองเท้า

CT-017 (19,000.-บาท) 50x200x90

CT-017 (19,000.-บาท) 50x200x90

CT-018 (19,000.-บาท) 50x200x90

CT-018 (19,000.-บาท) 50x200x90

CT-019 (9,800.-บาท)

CT-019 (9,800.-บาท) 50x100x90

CT-020 (8,500.-บาท) 50x80x120 ด้านในมี 5 ช่อง ใส่รองเท้า

CT-020 (8,500.-บาท) 50x80x120 ด้านในมี 5 ช่อง ใส่รองเท้า

CT-021 (8,500.-บาท) 50x100x90

CT-021 (8,500.-บาท) 50x100x90

CT-022 (9,500.-บาท) 50x100x90

CT-022 (9,500.-บาท) 50x100x90

CT-023 (9,900.-บาท) 50x50x150

CT-023 (9,900.-บาท) 50x50x150

ติดต่อสอบถาม : 0982836585 // Email : woodferniture@hotmail.com // Line : 0982836585

หมายเหตุ :
ราคายังไม่รวมค่าขนส่งครับ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาไม้ในปัจจุบันครับ กรุณาสอบถามครับ