ตู้เสื้อผ้าไม้สัก

รวย jpeg
รูปแบบขนาดของตู้เสื้อผ้า = ตัวอย่าง 60x150x200 คือ กว้าง (ลึก) x ยาว (หน้ากว้าง) x ความสูง

G-001 (22,500.-บาท) 60x150x180 , (25,000.-บาท) 60x150x200

G-002 (22,500.-บาท) 60x150x180 , (25,000.-บาท) 60x150x200

G-003 (21,500) 50x150x200

G-003 (22,500) 50x150x180

G-004 17,500.-บาท 60x120x180

G-005 (17,500.-บาท) 60x120x180

G-006 (22,500.-บาท) 60x150x180

G-007 (17,500.-บาท) 60x120x180

G-008 (17,500.-บาท) 60x120x180

G-009 (22,500.-บาท) 55x150x180

G-010 (17,500.-บาท) 60x120x180

G-011 (9,800.-บาท) 60x120x140

G-011 (9,800.-บาท) 60x120x140

G-012 (12,500.-บาท)

G-012 (15,500.-บาท) 55x120x180

G-013 (22,500.-บาท) 55x150x180

G-014 (15,500.-บาท) 55x120x180

G-015 (15,000.-บาท) 55x120x180

G-015 (15,500.-บาท) 55x120x180

G-016 (35,000.-บาท) 55x200x200

G-017 (11,500.-บาท) 60x120x140

G-018 (36,000.-บาท) แบบ 2 ท่อน บานเลื่อน 60x200x200

G-018 (36,000.-บาท) แบบ 2 ท่อน บานเลื่อน 60x200x200

G-019 (17,500.-บาท) 60x120x180 บานเลื่อน

G-019 (17,500.-บาท) 60x120x180 บานเลื่อน

G-020 (24,500.-บาท) 55x150x200

G-020 (25,500.-บาท) 55x150x200 แบบ 2 ชั้น

G-021 (23,500.-บาท) 50x150x200

G-021 (23,500.-บาท) 50x150x200

ตู้เสื้อผ้าไม้สัก

G-022 (60x100x150)=11,000.-บาท (60x120x150)=12,000.-บาท

G-023

G-023

ติดต่อสอบถาม : 0982836585 // Email : woodferniture@hotmail.com // Line0982836585

 

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมค่าขนส่งครับ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาไม้ในปัจจุบันครับ กรุณาสอบถามครับ