เก้าอี้ไม้สัก เก้าอี้ระเบียงห้อง เก้าอี้ฮ่องเต้ เก้าอี้โยก

 รวย jpeg

C-001

C-002

C-003

C-004

C-005

C-005  43x45x100

C-006 เก้าอี้ตัวละ 5,500.-บาท โต๊ะกลาง 2,100.-บาท

C-006

C-007 (4,800.-บาท ไม้ประดู่, 3,200.-บาท ไม้สัก)

C-007

C-008 (8,000.-บาท) ทั้งชุด

C-008

C-009

C-009

C-010

C-010

C-011

C-011

C-012 (3,000.-บาท (ตัวมีล้อ) , 3,800.-บาท (ตัวไม่มีล้อ)

C-012

C-013 (7,000.-บาท)

C-013

C-014 (5,800.-บาท)

C-014

C-015

C-015

เก้าอี้ไม้สัก

C-016

เก้าอี้ไม้สัก

C-017

เก้าอี้ไม้สัก

C-018

C-019

C-019

C-020

C-020

C-021

C-021

C-022

C-022

C-023

C-023

C-024

C-024

C-025

C-025

C-026

C-026

C-027

C-027

C-028

C-028

C-029

C-029

C-030

C-030

ติดต่อสอบถาม : 0982836585 / / Line : 0982836585
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมค่าขนส่งครับ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาไม้ในปัจจุบันครับ
กรุณาสอบถามครับ