ตู้ข้างเตียง 4 ชั้น ขาสิงห์

CB-024 ตู้ข้างเตียง เก็บของ 4 ชั้น ไม้สัก  ขนาด กว้าง 45 cm  ยาว 50 cm สูง 85 cm. หรือ ลูกค้ากำหนดได้ สามารถผลิตตามสั่ง

CB-024 CB-024-1

CB-024-2