เตียงนอนไม้สัก

 รวย jpeg

เตียงมีขนาด 6 ฟุต, 5 ฟุตและ 3.5 ฟุตผลิตจากไม้สักทองทั้งหลังประกอบหน้างาน

SB-006 ขนาด 6 ฟุตราคา 8,300.- บาทขนาด 3.5 ฟุตราคา 6,500.- บาท z

SB-006

SB-007 ขนาด 6 ฟุตราคา 8,300.- บาทขนาด 3.5 ฟุตราคา 6,500.- บาท

SB-007

SB-008 (13,500.- บาท) 6 ฟุต

SB-008 

SB-009 

SB-010 ขนาด 6 ฟุตราคา 9,800.- บาทขนาด 3.5 ฟุตราคา 6,500.- บาท

SB-010

SB-011 

เตียงไม้สัก

SB-012 

SB-013 

SB-014 

SB-015 

SB-016 

SB-017 (22,000.- บาท) 6 ฟุต

SB-017 

SB-018 ขนาด 6 ฟุตราคา 14,500.- บาทขนาด 3.5 ฟุตราคา 7,200.- บาท

SB-018

SB-019 

SB-020 

SB-021 ขนาด 6 ฟุตราคา 11,000.- บาทขนาด 3.5 ฟุตราคา 8,500.- บาท

SB-021

SB-022 

SB-023 

SB-024 

SB-025 

SB-026

SB-027 

SB-028 

SB-029 

SB-030 

SB-031 

SB-032 

SB-033 

SB-034 

SB-035 

SB-036 

SB-037 

SB-038 

SB-039 

SB-040 

SB-041 

SB-042 (6,000.- บาท) 100x200x40

SB-042 

SB-043 

SB-044 

เตียงไม้สัก

SB-045 

SB-046 

SB-047 

SB-048 

SB-049 

SB-050 

SB-051 

SB-052 

SB-053

SB-054 

SB-055 

SB-056 (9,800.- บาท) 6 ฟุต

SB-056 

SB-057 (14,500.- บาท) 6 ฟุต

SB-057 

SB-058 (18,500.- บาท) 6 ฟุต, (15,000.- บาท) 3.5 ฟุต

SB-058 

SB-059 (5,200.- บาท) 70x200x35)

SB-059 

SB-060 (26,000.- บาท) 6 ประตูมีเสากระจก

SB-060 

SB-061 (7,500.- บาท: 3.5F), (8,500.- บาท: 6F)

SB-061 

SB-062

SB-062

SB-063 (3.5F = 7,500.- บาท, 6F = 9,500.- บาท)

SB-063 

SB-064

SB-064 

SB-065

SB-065 

SB-066

SB-066

เตียงไม้สัก

SB-067 

SB-068 (21,000.- บาท)

SB-068 

SB-069 (26,000.- บาท)

SB-069 

SB-070 (9,900.- บาท)

SB-070 

SB-071 ขนาด 6 ฟุตราคา 19,500.- บาทขนาด 3.5 ฟุตราคา 18,000.- บาท
SB-071 

SB-072 (23,000.- บาท) 6 ฟุค

SB-072 

เตียงไม้สัก

SB-073 

เตียงไม้สัก

SB-074 

SB-075 (7,200.- บาท 3.5 ฟุต) (8,200.- บาท 6 ฟุต)

SB-075 

SB-076 (13,500.- บาท) 6 ฟุต

SB-076 

 SB-077 ขนาด 6 ฟุตราคา 23,000.- บาทขนาด 3.5 ฟุตราคา 21,000.- บาท
SB-077 

SB-078 (26,000.- บาท) 6 ฟุต

SB-078 

SB-079 (15,500.- บาท) 6 ฟุต

SB-079 

SB-080 (11,000.- บาท) 3.5 F

SB-080 

SB-081 (15,000.- บาท) 6 ฟุต

SB-081 

SB-082 (7,500.- บาท) 3.5 ฟุต

SB-082 

SB-083 (16,500.- บาท) 6 ฟุต

SB-083

SB-084 (16,500.- บาท) 6 ฟุต

SB-084 

SB-085 (21,000.- บาท) 3.5 ฟุตพร้อมบันได

SB-085 

SB-086 (11,000.- บาท) 6 ฟุต

SB-086 

SB-087 (11,000.- บาท) 6 ฟุต

SB-087 

SB-088 (18,500.- บาท) 3.5 F เตียง 2 ชั้น

SB-088 

เตียง 6 ฟุตไม้สัก

SB-089 

เตียงไม้สัก

SB-090 

เตียงไม้สัก

SB-091 

เตียงไม้สัก

SB-092 

เตียงไม้สัก

SB-093 

ติดต่อสอบถาม : 0982836585  // Line 0982836585


หมายเหตุ:
ราคายังไม่รวมค่าขนส่งครับและอาจจะได้ตามราคากรุณาสอบถามครับคลิก